Far og datter leser om åpne nett på laptop.

Om OBOS OpenNet

Vi skal levere åpne, sikre fibernett av høy kvalitet der flere leverandører skal kunne tilby sine TV- og bredbåndstjenester

I dag er forbrukernes valgfrihet i TV- og bredbåndsmarkedet i stor grad begrenset til den leverandøren som eier infrastrukturen – altså kabelen eller fiberen. Med OBOS OpenNet får brukerne av nettet reell valgfrihet når de skal bestille bredbåndstjenester.

Vi kobler nemlig sammen ulike bredbåndsnett, tilbyr forskjellige tjenesteleverandører å bruke nettet, og vi yter vårt beste for å være verdiskapende for våre kunder og leverandører.

Vi mener det er viktig med et bredt utvalg av tjenesteleverandører – både store etablerte aktører og små utfordrere. Vi jobber derfor aktivt for å kunne tilby et stort antall tjenester og tjenesteleverandører i våre åpne nett.

Det er fortsatt mulig for styret i et boligselskap å inngå en fellesavtale med én leverandør med oss, men de fleste velger å gi beboerne full valgfrihet til å velge den leverandør og tjeneste de selv ønsker – uavhengig av hverandre.