Familie ser på TV fra sofaen

TV-utstyr

Velg din TV-leverandør for å se spesifikke tips til TV-oppkobling. Om du fortsatt har problemer med TV-boksen anbefaler vi å først ta kontakt med din TV-leverandør, før du eventuelt tar kontakt med oss.

Viasat/Allente

Viasat/Allente

Koble nettverkskabelen inn i en av de fire LAN-portene på fibermodemet ditt og deretter inn i Ethernet inngangen på dekoderen. HDMI kabelen skal fra dekoder til en HDMI inngang på TV’en din. Har du en dekoder med opptak kobles denne til inngangen som heter HDD. Boksen anbefales ikke å kobles til via WiFi.

NextGenTel

NextGenTel

Boksen kobles til med internettkabel og inn i modem eller i den trådløse Nextgentel ruteren. HDMI kabelen går fra boksen og inn i din TV. NextGenTel ruteren har innebygd opptaksfunksjon som standard.

RiksTV

RiksTV

Nettverkskabelen skal kobles fra Ethernet til en av de fire LAN-portene på fibermodemet ditt. HDMI kabelen skal inn i en HDMI inngang på din TV. Du kan koble til via WiFi, men dette er ikke noe vi anbefaler da du får en mer stabil tilkobling med kabel.

RiksTV smartbokser

Velg din SMART-boks for detaljert brukerveiledning og spesifikasjoner.